W gabinecie logopedyczno-terapeutycznym Analogia prowadzę diagnozę i terapię dzieci:

  • z opóźnionym rozwojem mowy
  • z niedosłuchem
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i autyzmem
  • z Zespołem Aspergera
  • z zespołem Downa
  • z alalią i afazją dziecięcą
  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z MPD
  • dyslektycznych

Zajęcia trwają 60 minut i odbywają się w obecności rodzica. Obserwując zajęcia rodzic uczy się jak pracować z dzieckiem w domu, co przekłada się na postępy czynione przez pociechę i skraca czas terapii.