Metoda Krakowska, której twórczynią jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska jest terapią neurobiologiczną, stymulującą wszystkie funkcje poznawcze, a jednocześnie rozwojową, ponieważ naśladuje kolejne etapy rozwoju dzieci zdrowych. Jest to metoda idealnie sprawdzająca się w pracy z dziećmi mającymi problemy z nabywaniem języka.

Składa się z wielu technik terapeutycznych, dzięki którym można skutecznie łączyć ćwiczenia ogólnorozwojowe z nauką czytania i budowaniem systemu językowego w umyśle dziecka. Jest priorytetową terapią stymulującą ogólny rozwój dziecka obejmującą następujące sfery:

  • językową
  • słuchową
  • wzrokową
  • funkcje lewej półkuli mózgu
  • zabawy
  • motoryki
  • pamięci
  • kategoryzacji
  • myślenia przyczynowo-skutkowego
  • zachowań społecznych

Jako metoda systemowa, wymusza na terapeucie konieczność globalnego patrzenia na dziecko. Zadaniem terapeuty jest wychwycenie braków w rozwoju dziecka, które to stają się punktem wyjścia w terapii. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia stymulujące rozwój poznawczy, motoryczny i językowy logopeda dąży do osiągnięcia przez dziecko kolejnych etapów rozwoju. Celem terapii jest stworzenie w umyśle dziecka językowego obrazu świata, tak by potrafiło jak najlepiej funkcjonować poprzez rozumienie komunikatów i tworzenie własnych wypowiedzi. Umiejętne stosowanie wszystkich technik tej metody czyni ją naprawdę skuteczną.